Ako funguje kompenzácia v leteckej doprave?

Vaša doprava je služba, za ktorú platíte vopred. Ak nemôžete túto službu bez vášho zavinenia využiť tak, ako bolo dohodnuté, je vám tým spôsobená škoda. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.261/2004 stanovilo v akých prípadoch vám za túto ujmu náleží kompenzácia a jej rozsah.

Kedy mám nárok na kompenzáciu?

Nárok na kompenzáciu vzniká, ak vôbec neodletíte, či už preto, že let je celkom zrušený alebo vám nie je umožnené nastúpiť do lietadla. Obdobne môžete požadovať náhradu v prípade, keď váš dopravca zásadne mešká alebo dôjde k presmerovaniu letu.

Ako podať žiadosť o kompenzáciu?

Žiadosť je potrebné podať predpísaným formulárom spôsobom v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) . Starosti s vypĺňaním formuláru a následným procesom však nechajte radšej na náš tím odborníkov.

Mali ste problémy s vaším letom?

Pokiaľ bol váš let zrušený, výrazne omeškaný, presmerovaný alebo vám bol odoprený nástup na palubu, máte nárok na finančnú kompenzáciu vo výške

250-600€

v závislosti na dĺžke letu.

POZOR !
N
árok na kompenzáciu máte spätne až 2 roky dozadu! Pohľadajte Vaše staré letenky, rezervácie, zmluvy .